putrahartanah

Khidmat Jual Beli & Sewa Rumah

Anda Ingin Jual Rumah Dengan Mudah & Cepat?

Menjual hartanah seperti rumah, apartment, kondominium, lot kedai, tanah adalah satu proses yang agak rumit!

Proses menjual rumah atau mencari penyewa memerlukan ‘skill’ komunikasi, pemasaran, pengiklanan, pengurusan pinjaman dan pengetahuan berkenaan hal-hal guaman serta undang-undang hartanah. Ianya akan mengambil masa agak lama sekiranya tidak dilakukan dengan betul. Masalah yang sering dihadapi oleh pihak ‘owner’ adalah tidak mahir dalam proses jual beli rumah ini.

Jual rumah memang nampak mudah, tetapi sekiranya tidak dilakukan dengan betul boleh menyebabkan kerugian dari segi wang ringgit, masa & tenaga.

Kenapa perlu bersusah payah? Serahkan kepada kami yang pakar…😊

Oleh yang demikian, kami sebagai Perunding Hartanah yang berpengalaman & profesional akan membantu anda dalam memberi penyelesaian terbaik berkenaan urusan jual beli rumah anda. Kami telah membantu ribuan pemilik / owner dalam urusan jual rumah, sewaan rumah, pembiayaan hartanah dan lain-lain lagi.Ramai pelanggan memilih kami untuk membantu mereka dalam urusan jualan dan sewaan hartanah mereka. Antara kelebihan perkhidmatan kami adalah :

  • Pengalaman dalam bidang Hartanah lebih dari 10 tahun.
  • Mempunyai jaringan seramai 2,000 ahli Perunding Hartanah Berdaftar.
  • Mempunyai sistem pengiklanan premium & teknik pemasaran berkesan.
  • Mempunyai kemahiran dari segi Fotografi & Videografi Hartanah.
  • Membantu untuk semak Harga Pasaran Rumah (Market Value).
  • Membantu urusan Pinjaman Bank, Lppsa & Peguam Hartanah.
  • Membantu urusan jual beli hartanah dari awal hingga akhir.
  • Mempunyai senarai pembeli sedia ada (Ready Buyer).

 


Whatsapp-putrahartanah-jual-rumah

Anda boleh menghubungi kami melalui WhatsApp 👆👆

Atau…

Anda boleh mengisi borang di bawah dengan lengkap bagi urusan jual, beli & sewa hartanah anda. Kami akan menghubungi anda dengan kadar segera.. :)


Maklumat Anda

 

Maklumat Hartanah

 

Maklumat Tambahan

 

Muat Naik Gambar

 

Verification

 

Kongsi Kepada Rakan Anda: